skip to Main Content

Proč studovat sociologii?

Sociologie je matkou humanitních věd
Sociologie se prolíná do téměř všech humanitních oborů. Setkáte se s ní při studiu politologie, historie, žurnalistiky, ale také psychologie. Sociologie je velmi praktický obor.

Stanete se odborníky na společnost, ve které žijeme
Baví vás zkoumat společnost z různých úhlů pohledu? Zajímá vás analýza společenských jevů a problémů? Při studiu sociologie se budete těmito otázkami zabývat a naučíte se na ně hledat odpovědi pomocí řady výzkumných metod.

Se sociologií se uplatníte
Získáte univerzální humanitní vzdělání a výborné znalosti analytického přístupu k řešení problémů. Kvalitně si také osvojíte přípravu dotazníkového šetření, zpracování získaných dat a tvorbu analytických výstupů. Zpracovávání dat v rámci sociologických průzkumů, ale také například v rámci průzkumů trhu se dnes nevyhne žádná instituce a ten, kdo to umí, bude vždy cennou posilou každého týmu.

Co u nás můžete studovat?

• Bakalářské studium oboru Sociologie
– dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky

• Navazující magisterské studium oboru Sociologie 
– dvouoborové prezenční studium, délka studia 2 roky

• Bakalářské studium oboru Sociální práci 
– jednooborové kombinované studium, délka studia 3 roky

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budou vás učit ti nejvýznamnější odborníci z České republiky i ze zahraničí.

• Už během studia máte možnost získat praxi a zvýšit si své šance na trhu práce.

• Díky rozsáhlé síti našich zahraničních partnerů budete moci studovat na předních univerzitách po celém světě.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v českých zemích s výjimečnou pověstí a tradicí. Budete studovat a žít v srdci barokní Olomouce, skryté perly Evropy.

• Budete se moci zapojit do spousty zajímavých studentských spolků.

Jak se k nám dostanete?

• Do konce února nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Potom vás pozveme na písemný test obecných studijních předpokladů.

• Budete-li úspěšní, uvidíme se v září u zápisu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

• Uplatníte ve firmách zabývajících se výzkumy veřejného mínění.

• Vaše analytické uvažování a schopnost práce s daty a informacemi ocení každý zaměstnavatel hledající absolventy humanitních oborů.

• Uplatníte se také v marketingových, mediálních a reklamních agenturách.

• Vaše schopnosti ocení také na personálním oddělení firem a ve státní správě.

• Vaše odbornost vás kvalifikuje pro práci ve vědeckých a výzkumných týmech.

• Uplatnění najdete také ve školství a vzdělávacích institucích.

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na výměnné studijní pobyty na svých partnerských univerzitách napříč Evropou. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

Dan Ryšavý
dlouhodobě se zabývá výzkumem lokálních a regionálních elit a proměnami různých úrovní samosprávy.

Helena Kubátová
specializuje se na sociologii životního způsobu, zajímá ji, jak lidé žijí, jaké životní strategie volí, co dělají, s kým to dělají a co si při tom myslí. Sociologie má fascinující dějiny a bohatou zásobárnu teorií o společnosti i metod, pomocí kterých lze společnost zkoumat. Při své výzkumné práci používá kvalitativní metody, které jí umožňuje spatřit sociální svět očima jeho obyvatel.

Dana Sýkorová
ve své vědecko-výzkumné a publikační činnosti se zabývá především tématy z oboru sociologie rodiny, příbuzenských vztahů a gerontosociologie.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

2000px-Instagram_logo.svg
Back To Top